Het Cultuurplatform Hollands Kroon (CPHK) vormt de ‘motorolie’ tussen de kunst- en cultuursector en Gemeente Hollands Kroon.

VOLG ONS

NIEUWS

27 november 2020

Corona herstelfonds Hollands Kroon

Het gemeentebestuur van Hollands Kroon wil een herstelfonds van 1 miljoen in het leven roepen om verlichting te bieden voor de nadelige gevolgen van de coronacrisis.Dit herstelfonds is bedoeld als aanvulling op de regelingen vanuit de rijksoverheid. Hoe het bedrag verdeeld wordt, zal naar verwachting binnenkort in de gemeenteraad worden behandeld. De gemeenteraad staat positief tegenover het herstelfonds, maar heeft nog geen instemming verleend. Op dit moment is het dus nog niet duidelijk of en hoe cultuurmakers een beroep kunnen doen op dit fonds. Cultuur Platform Hollands Kroon zal zodra er meer bekend is hierover publiceren.

DEEL DIT BERICHT