cphk

Het Cultuurplatform Hollands Kroon (CPHK) vormt de ‘motorolie’ tussen de kunst- en cultuursector en Gemeente Hollands Kroon.

wat doet cphk?

  • Geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd advies over kunst en cultuur.
  • Maakt kunst en cultuur beter zichtbaar in Hollands Kroon.
  • Bevordert verbinding en samenwerking tussen verenigingen en organisaties.
  • Stimuleert cultuureducatie voor scholen en inwoners.
  • Organiseert PR-activiteiten en netwerkbijeenkomsten voor de kunst- en cultuursector.
  • Beheert een online activiteitenkalender.
Scroll naar top