Het Cultuurplatform Hollands Kroon (CPHK) vormt de ‘motorolie’ tussen de kunst- en cultuursector en Gemeente Hollands Kroon.

VOLG ONS

NIEUWS

12 december 2021

D66: vier speerpunten kunst & cultuur in 2022-2026

D66 noemt in haar verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad in maart 2022 vier speerpunten op het gebied van kunst en cultuur:

1. vakleerkrachten kunst & cultuur in het primair onderwijs

2. gemeente als aanjager van kunst & cultuur

3. herwaardering bibliotheken

4. stimuleringsprijs ‘Kunst in Hollands Kroon.

Het CPHK zal in de komende tijd als meer verkiezingsprogramma’s van andere politieke partijen bekend worden de onderdelen op gebied van kunst en cultuur toetsen aan de visie van het CPHK zoals neergelegd in de recente nota’s cultuurbeleid en bibliotheek.Verder gaat de toetsing de basis vormen voor een verkiezing-bijeenkomst met alle politieke partijen over kunst & cultuur in begin maart 2022 onder leiding van het CPHK.Opvallend is dat D66 een tweejaarlijks stimuleringsprijs voor kunstbeoefening wil instellen.

Kennelijk hebben de democraten nog geen kennisgenomen van het feit dat het CPHK een dergelijke prijs al namens de gemeente uitgeeft op basis van een nominatie en een verkiezingsronde. En daarmee lijkt het dat hun verkiezingsbelofte al ingevuld wordt.

DEEL DIT BERICHT