Het Cultuurplatform Hollands Kroon (CPHK) vormt de ‘motorolie’ tussen de kunst- en cultuursector en Gemeente Hollands Kroon.

VOLG ONS

NIEUWS

20 december 2022

Erfgoed educatie op scholen

In de raadsvergadering van november 2021 is er een amendement aangenomen waardoor mede bepaald werd dat er ook aandacht moet zijn voor de geschiedenis van Hollands Kroon en de karakteristieke waarden van de vier voormalige gemeenten waaruit Hollands Kroon bestaat.

Erfgoed educatie op basisscholen is daarbij van belang. Daarbij leren kinderen over de maatregelen die in Nederland genomen worden/werden om bewoning van door water bedreigde gebieden mogelijk te maken. Verder leren leerlingen gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen. De leerlingen leren over een groot aantal kenmerkende aspecten van de tijdvakken.  De vensters van de Canon van Nederland dienen als uitgangspunt ter illustratie van de tijdvakken.

Tot slot leren de leerlingen over de belangrijkste historische personen en gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis en kunnen die aan de hand van voorbeelden verbinden met de wereldgeschiedenis. De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

Elke basisschool zal op eigen wijze invulling geven aan deze kerndoelen en is daardoor verplicht om in het leerplan aandacht te hebben voor erfgoededucatie. Het is daarbij belangrijk ook aan te sluiten op de werkwijze van de leerkrachten op de verschillende basisscholen. Het is niet wenselijk om lesplannen te ontwikkelen die vervolgens niet worden gebruikt in de praktijk.

Om meer zicht te krijgen op de wensen en behoeften van de basisscholen met betrekking tot erfgoededucatie, zijn er begin 2022 een aantal vragen uitgezet bij 24 basisscholen. In totaal hebben 18 scholen hier reactie op gegeven.

Bij erfgoed educatie kan gedacht worden aan de leskisten (‘Poldersporen’ en ‘Schatten van Wieringen’), het digitale geschiedenislokaal van het Regionaal Archief Alkmaarm. de lessenserie ‘Uit de Lucht’ naar aanleiding van de berging van het oorlogsvliegtuig in Nieuwe Niedorp en de mini-documentaires ‘Oorlogsmonumenten vertellen’.

In eerste instantie is ervoor gekozen om geen nieuw lessenpakket te ontwikkelen. Het ontwikkelen van een lessenpakket speciaal voor Hollands Kroon is een enorm tijdsintensief project. De gemeente ziet een faciliterende rol weggelegd om meer bekendheid te geven aan wat er nu allemaal al aan educatieve programma’s beschikbaar is. Er wordt verder gebouwd aan het netwerk van Triade en het CPHK.

DEEL DIT BERICHT