evenement

De Twaalf Gezworenen

12 karakters zoeken, in de regie van Peter Smit, een uitweg om uiteindelijk een unaniem oordeel te vellen over een 18-jarige, getinte jongen uit een achterbuurt in New York die terecht staat voor moord. 12 juryleden zullen oordelen over zijn leven en het bewijs lijkt glashelder: schuldig.
Scroll naar top