Geld beschikbaar voor cultuur in sociaal domein

Deel dit bericht

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Voor heel veel mensen is het niet zo vanzelfsprekend om actief deel te nemen aan kunst- en cultuuractiviteiten doordat zij zogenoemde drempels ervaren.

Minima kampen met een financiële drempel, laaggeletterden met informatieve drempels en mensen met een beperking vaak met een fysieke drempel.

Naast dat kunst en cultuur plezier bieden, draagt het ook bij aan zingeving, zelfvertrouwen, individuele ontplooiing en vooral aan positieve gezondheid.

Kunst en cultuur zijn een krachtige middelen om in te zetten en kunnen daarnaast een grote rol spelen bij het voorkomen van zoals eenzaamheid. Met het ontsluiten van culturele activiteiten wordt op een laagdrempelige manier ontmoeting en verbinding gecreëerd.

Om deze drempels weg te nemen of te verlagen, is subsidie beschikbaar voor organisaties en professionals uit het sociaal domein zodat iedereen de gunstige effecten van actieve cultuurdeelname kan ervaren. Voor meer informatie kijk op: https://cultuurparticipatie.nl/subsidi…/…/samen-cultuurmaken

Kijk naar video en luister naar de Minister van Cultuur Ingrid van Engelshoven.

meer om te ontdekken

Scroll naar top