Het Cultuurplatform Hollands Kroon (CPHK) vormt de ‘motorolie’ tussen de kunst- en cultuursector en Gemeente Hollands Kroon.

VOLG ONS

NIEUWS

28 april 2021

Gemeenten maken voorstel noodfonds cultuur

De provincie Noord-Holland heeft gemeenten gevraagd een voorstel te maken voor de besteding van ruim € 4 miljoen uit het noodfonds cultuur. Het bedrag dat verdeeld gaat worden is in 2020 overgebleven nadat 100 culturele instellingen een bijdrage kregen uit het provinciale noodfonds. In totaal was 10 miljoen euro beschikbaar.

De gemeenten in de regio Noord-Holland Noord en de gemeenten in de MRA (exclusief Amsterdam) gaan een voorstel maken waarin zij aangeven welke culturele instellingen in aanmerking zouden moeten komen voor ondersteuning. De focus ligt hierbij op de vitale regionale culturele instellingen (zogenaamde categorie 1 instellingen). Het voorstel hiervoor is naar verwachting in juli 2021 klaar. Rond september 2021 is bekend hoe het geld verdeeld wordt.

DEEL DIT BERICHT