Het Cultuurplatform Hollands Kroon (CPHK) vormt de ‘motorolie’ tussen de kunst- en cultuursector en Gemeente Hollands Kroon.

VOLG ONS

NIEUWS

14 december 2022

Geslaagd cultuurproject op de Marinx

Kunstcoach Angelike Valster op basisschool de Marinx heeft met de docenten van de bovenbouw succesvol gewerkt aan de creatieve ontwikkeling van de leerlingen. Ook is de deskundigheid van de leerkrachten verbeterd door middel van coaching en co-creatie.

Dit is mogelijk gemaakt door het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) waarin scholen en culturele instellingen in het hele land samenwerken om kunst en cultuur een vast onderdeel van het lesprogramma te maken.

Het 4-jarenplan van de overheid heeft als doel om de kwaliteit van cultuureducatie te verbeteren en te verankeren.  In Hollands Kroon zijn zes basisscholen in schooljaar 2021-2022 met deze regeling gestart.

Door middel van onderzoek en experimenteren hebben leerlingen van de Marinx ervaring opgedaan met verschillende fotografietechnieken, standpunten, collagetechnieken en nog veel meer.

Aansluitend bij het schoolthema “Afval” is er vervolgens procesgericht gewerkt aan een opdracht. Tussentijds werd er door de leerlingen en leerkrachten kritisch gekeken naar het eigen proces en de eigen gemaakte foto’s.   

Als afsluiting van het thema en de CmK periode hebben de leerlingen hun werk tentoongesteld waarbij ook de ouders waren uitgenodigd.

In schooljaar 2022-2023 gaat het coaching traject verder en zullen de leerlingen van de bovenbouw samen met hun docenten zich verder verdiepen op het gebied van media. Dit keer gebruikmakend van IPads en film. Uiteraard ook weer aansluitend bij een thema uit de Wereld Oriëntatie.

DEEL DIT BERICHT