Het Cultuurplatform Hollands Kroon (CPHK) vormt de ‘motorolie’ tussen de kunst- en cultuursector en Gemeente Hollands Kroon.

VOLG ONS

NIEUWS

10 augustus 2020

Het verhaal achter het cultureel erfgoed

“De concept gemeentelijke monumentenlijst is al behoorlijk uitgebreid. Maar inwoners van Hollands Kroon zijn van harte welkom om nog met suggesties te komen van gebouwen, stadsgezichten, gevels etc om aan de lijst toe te voegen” laat André Lont van het Cultuurplatform Hollands Kroon (CPHK) weten. Reacties kunnen gezonden worden naar de gemeente. Bezoek voor meer informatie denk.mee.hollandskroon.nl

André is samen met Josien Smit binnen het CPHK aktief op het gebied van cultureel erfgoed. Zij willen samen met organisaties het cultureel erfgoed met de verhalen en achtergronden in beeld brengen. Om op die manier te komen te komen tot een gezamenlijk verhaal voor Hollands Kroon.

De gemeente Hollands Kroon heeft vele monumenten, waardevolle gebouwen en karakteristieke dorpsgezichten, zowel op het oude land van Wieringen en Niedorp als in de Wieringermeer- en Anna Paulowna polders. Deze waardevolle gebouwen en cultuurhistorische structuren zijn belangrijk voor de identiteit van Hollands Kroon.

Historische gebouwen en dorpsgezichten, stolpboerderijen, kerken, polders etc. zijn bakens die ons vertellen waar we zijn en ons thuis voelen.
Het onroerend erfgoed kan en is een belangrijke drager van herinneringen. Herinneringserfgoed maakt het verleden tastbaar en beleefbaar en de bescherming en instandhouding ervan is daarom in potentie van meerwaarde voor de herinnerings- en herdenkingscultuur van Hollands Kroon.

Door het cultureel erfgoed en de achterliggende verhalen kan de historie en de beleving zo goed mogelijk ontsloten worden voor alle inwoners van Hollands Kroon, maar ook voor toeristen.

Binnenkort start het CPHK een campagne om de verhalen bij het cultureel erfgoed in kaart te brengen. Meer nieuws hierover volgt via Facebook en de website van CPHK.

DEEL DIT BERICHT