Het Cultuurplatform Hollands Kroon (CPHK) vormt de ‘motorolie’ tussen de kunst- en cultuursector en Gemeente Hollands Kroon.

VOLG ONS

NIEUWS

26 januari 2024

Impuls nodig voor kunst en cultuur in Hollands Kroon

HOLLANDS KROON – Door talrijke organisaties, stichtingen, individuele kunstenaars en raadsleden werd tijdens een bijeenkomst in de Cultuurschuur volop bijgedragen aan de discussie over een toekomstige nota voor kunst en cultuur in Hollands Kroon.

Beer Boneschansker, extern adviseur voor de gemeente Hollands Kroon, presenteerde zijn bevindingen van gesprekken met vele culturele instellingen die hij de afgelopen vier maanden heeft gevoerd. Er werd ingegaan op wat er allemaal te doen is, de kenmerken en bevindingen van de kunst- en cultuurstructuur, de cultuureducatie, rol van de gemeente en subsidiestelsel. Bijna 35 slides vol met bevindingen werden enthousiast door Boneschansker gepresenteerd.

Vervolgens was het aan het publiek in de zaal om reacties te geven op de vragen wat vind je goed, waar wil je naar toe, wat vind je niet zo fijn, wat wil je behouden en wat wil je ontwikkelen. En de uitkomst van discussie onder de ongeveer 70 aanwezigen leverde heel veel diverse reacties op.

“Ik durf daar nog geen hoofdconclusies uit te trekken” laat Beer weten. Wel was het duidelijk dat de culturele organisaties zich verder willen ontwikkelen. Duidelijk bleek dat er een impuls nodig voor kunst en cultuur in Hollands kroon.  “En daar moet je subsidiesysteem en een netwerk voor bouwen” aldus Boneschansker.

Na deze avond wordt er concept kunst, – en cultuurnota geschreven die nog een overleg ronde ingaat met stakeholders (maart-april). In april/mei komt er nog een avond met bewoners. Uiteraard gaat het geheel naar het college en de gemeenteraad.  De verwachting is dat er in juni er besluitvorming gaat plaatsvinden in de raad.

DEEL DIT BERICHT