Het Cultuurplatform Hollands Kroon (CPHK) vormt de ‘motorolie’ tussen de kunst- en cultuursector en Gemeente Hollands Kroon.

VOLG ONS

NIEUWS

30 april 2020

Individuele muziekles is toegestaan

Eindelijk duidelijkheid of individuele muziekles is toegestaan. Op vragen van leden van de Tweede Kamer heeft minister Ingrid van Engelshoven (OCW) bevestigd dat individuele muzieklessen toegestaan zijn mits de regels van het RIVM in acht worden genomen (onder andere de 1,5 meter afstand).

Na de laatste aanpassingen van de maatregelen vanuit de rijksoverheid op 21 april 2020 bleek er onduidelijkheid te zijn over de vraag in welke vorm muziekonderwijs wel of niet mogelijk zou zijn.

Groepslessen zijn nog niet toegestaan. Die vallen onder het verbod op samenkomsten dat tot en met 19 mei 2020 onverminderd van kracht blijft. Dit verbod blijft dus van toepassing op de groepsactiviteiten van muziekscholen, koren, muziekverenigingen en dergelijke.

Heeft men aanvullende vragen, behoefte aan advies of tips? Dan kan men het KNMO , de muziekkoepel voor instrumentale amateurmuziek bereiken via corona@knmo.nl

Eric Groot Antink, adviseur Sociaal Domein-Vitaliteit bij gemeente Hollands Kroon is momenteel bij de gemeente aan het kijken hoe dit opgepakt gaat worden. Hij verwacht conform de aanpak bij de sportsector.

Kijk ook op https://www.cultuurconnectie.nl/nieuwsbrieven/2020/nieuwsflits-covid-19-16-7-mei-2020

DEEL DIT BERICHT