Het Cultuurplatform Hollands Kroon (CPHK) vormt de ‘motorolie’ tussen de kunst- en cultuursector en Gemeente Hollands Kroon.

VOLG ONS

NIEUWS

16 juni 2020

Inzenddatum video’s Open Cultuur Podium verlengd

Video’s voor de uitzending van het 3de Open Cultuur Podium in Hollands Kroon kunnen uiterlijk 23 juni aangeleverd worden. Hiertoe is besloten omdat enkele belangstellende deelnemers meer tijd nodig hebben.

Voorbeelden om mee te doen zijn het zingen van een lied, het maken van muziek, het voordragen van een gedicht, een dansoptreden, een (school)musical impressie, het voorlezen van een kort verhaal, vertel iets over gemaakte schilderij enzovoort. Denk breed.

De video in of de link waar de video kan worden gedownload moet uiterlijk 23 juni bij voorkeur met WeTransfer opgestuurd zijn naar openpodiumhk@gmail.com . Vermeld voor- en achternaam contactpersoon, woonplaats en telefoonnummer en vertel in het kort iets over de bijdrage.

De uitzending van het 3de Open Cultuur Podium zal plaatsvinden op zondag 28 juni vanaf 17.00 uur via facebook van het CPHK.

Voor vragen mail naar openpodiumhk@gmail.com

DEEL DIT BERICHT