Jaarlijks muziekproject voor groep 5

Deel dit bericht

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Jaarlijks op iedere school een 4-wekelijks muziekproject op een vast moment in het jaarrooster van groep 5. Dat is het breed gedragen advies van CPHK aan het college van Burgemeester en Wethouders van Hollands Kroon.

Het Cultuurplatform Hollands Kroon (CPHK) heeft een inventarisatie gemaakt van het aanbod aan muzieklessen door lokale muziekverenigingen in Hollands Kroon aan de basisscholen.

De uitkomst is besproken in een netwerkbijeenkomst met de vertegenwoordigers van muziekverenigingen en van basisscholen. Dit heeft geleid tot een unaniem breed gedragen advies. Er wordt voorgesteld om jaarlijks op iedere school een 4-wekelijks muziekproject op een vast moment in het jaarrooster van groep 5 uit te voeren door de docenten verbonden aan de muziekverenigingen in samenwerking met de scholen. De facilitering (inroostering en beschikbare ruimtes) zal door de scholen plaatsvinden en de verenigingen zorgen voor de instrumenten en organisatie.

De totale (loon)kosten voor een jaarlijks muziekproject op alle scholen met docenten uit de muziekvereniging, naar schatting € 27.000,- en bijkomende eenmalige kosten voor kunststof instrumenten op € 3600,- zal door de gemeente Hollands Kroon gedragen moeten worden.

Het CPHK zou eventueel een monitorende rol kunnen nemen over de jaarlijks voortgang van het project.

meer om te ontdekken

Het Zijvestival – Passie voor muziek

Het Zijvestival is een tweejaarlijks muziekfestival in ’t Veld, voor en door inwoners van ’t Veld, Zijdewind en omstreken. Het uitgangspunt is dat iedereen die

Nieuw Talent Orkest Hollands Kroon

Ontdek het plezier van samen muziek maken! Heb je altijd al eens een blaas- of slagwerkinstrument willen leren bespelen? Of lijkt samenmuziek maken je geweldig?

Scroll naar top