Het Cultuurplatform Hollands Kroon (CPHK) vormt de ‘motorolie’ tussen de kunst- en cultuursector en Gemeente Hollands Kroon.

VOLG ONS

NIEUWS

15 april 2020

Kunst en cultuur voor kinderen

“Het plan moet nog verder uitgewerkt worden, maar het idee is dat er een soort synergie ontstaat tussen culturele organisaties en basisscholen. Dat mensen uit de muziek, het theater en de kunst, zowel amateurs als professionals, worden gekoppeld aan een basisschool en dat op die manier een broedplaats van kunst en cultuur ontstaat. Dat workshops en summercamps georganiseerd worden. Maar het zijn grove schetsen, het moet nog verder uitgewerkt worden. Het gaat erom dat kinderen laagdrempelig kennis kunnen maken met kunst en cultuur”, aldus een woordvoerder van de gemeente Hollands Kroon over de intentieverklaring Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 voor leerlingen van basisscholen.

De gemeenteraad van Hollands Kroon heeft in 2019 ingestemd met de notitie cultuur in Hollands Kroon en één van de doelstellingen is om alle basisschoolleerlingen kennis te laten maken met één of meerdere culturele uitingen. Hiervoor is Triade uit Den Helder benaderd met het verzoek een voorstel te doen voor een verkenning van cultuureducatie voor de jongste leerlingen in Hollands Kroon. Triade heeft in nauw overleg met het Cultuurplatform Hollands Kroon, de directies van de kinderopvang en schoolbesturen het plan voor Cultuureducatie met Kwaliteit opgesteld.

Financiering
De financiering van de uitvoering van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit gebeurt door inzet van rijk-, provinciale- en gemeentelijke gelden. In totaal bedragen de kosten € 85.000,-, waaraan de scholen in Hollands Kroon zelf € 10.000,- bijdragen. Het Fonds Cultuur Participatie stelt € 37.500,- beschikbaar. Het restant van € 37.500,- wordt meegenomen in het raadsvoorstel noodzakelijkheden, wensen en bezuinigingen bij de begroting 2021.

Door extra aandacht in het onderwijs voor cultuureducatie krijgen leerlingen in het Primair Onderwijs de mogelijkheid om hun talenten optimaal te benutten. Het programma Cultuur met Kwaliteit doet dit vanuit de visie dat cultuureducatie deel uitmaakt van de integrale ontwikkeling van kinderen en onlosmakelijk verbonden is met de gewenste 21ste-eeuwse vaardigheden.

DEEL DIT BERICHT