Het Cultuurplatform Hollands Kroon (CPHK) vormt de ‘motorolie’ tussen de kunst- en cultuursector en Gemeente Hollands Kroon.

VOLG ONS

NIEUWS

22 november 2022

Muziek in de Klas loopt op rolletjes

Inmiddels is al op zes scholen het project ‘Muziek in de Klas’ uitgerold. In het project krijgen leerlingen van groep 5 op de basisschool vier weken muziekonderwijs. De leerlingen maken op een speelse wijze kennis met muziekinstrumenten en het project wordt afgesloten met een ‘uitvoering’ op de school. Het project is een samenwerking van de muziekverenigingen en basisscholen in Hollands Kroon en vakdocenten muziek.

Inmiddels stromen vier kinderen uit groep 5 van scholen in Breezand na hun project al door naar een aanvullende laagdrempelige muziekactiviteit bij Breez. “Een mooi eerste resultaat waar we blij mee zijn” laten Wilma Beers en Jeroen Drenth, coördinatoren van het project, weten

“De samenwerking tussen de verschillende partijen loopt goed” vertelt Wilma. Het was even een puzzel om de planning rond te krijgen maar nu loopt het op rolletjes. Ook vindt afstemming plaats met het Cultuur met Kwaliteit (CmK) uitgevoerd door Triade op basisscholen indien nodig. 

“De aangeschafte kunststof instrumenten worden volop gebruikt en scheelt een hoop gesleep voor de muziekverenigingen” meldt Jeroen.

De muziek vakdocenten zijn tevreden omdat zij nu op een volwaardige wijze voor hun werk betaald worden. En muziekverenigingen behoeven de kosten nu niet meer zelf te betalen.

Het project, een initiatief van het CPHK en overgenomen door de gemeenteraad als een structurele activiteit, is gestart dit schooljaar. Jenneke Oomen en Joop Luten van het CPHK hebben regelmatig overleg met beide coördinatoren over de voortgang van het project. Naar verwachting zal in april 2023 een evaluatie van Muziek in de Klas plaatsvinden met alle partijen.

DEEL DIT BERICHT