Het Cultuurplatform Hollands Kroon (CPHK) vormt de ‘motorolie’ tussen de kunst- en cultuursector en Gemeente Hollands Kroon.

VOLG ONS

NIEUWS

1 januari 2021

Nominatie Cultuurprijs Hollands Kroon is open

Vanaf 1 januari tot 1 maart kan elke inwoner van Hollands Kroon een vereniging, stichting of een persoon die zich onderscheiden heeft op het gebied van muziek, cultureel erfgoed, toneel, dans, beeldende kunst, literatuur enz. voordragen voor de Cultuurprijs Hollands Kroon 2021.Het advies destijds voor een Cultuurprijs gedaan door het Cultuurplatform Hollands Kroon (CPHK) is enthousiast overgenomen door het gemeentebestuur. De cultuurprijs is € 5.000,- en wordt eenmaal per twee jaar uitgeloofd. In het andere jaar zal een stimuleringsprijs worden uitgereikt.

In maart zal het CPHK een shortlist van maximaal vijf genomineerden inclusief onderbouwing vaststellen. De vijf genomineerden worden openbaar gemaakt op de website van het CPHK. Er moet sprake zijn van een prestatie op het gebied van cultuur die van uitzonderlijke meerwaarde is voor de gemeente en waarbij er een verbinding is met de gemeente Hollands Kroon. De Cultuurprijs wordt toegekend aan een persoon/instelling met een aantoonbare staat van verdienste.

Vervolgens mag elke inwoner van Hollands Kroon in april één stem uitbrengen op één van de genomineerden via de website van het CPHK of per post. Daarna buigt een vijfkoppige jury van onafhankelijk experts in mei zich over de vijf genomineerden en kiest een winnaar waarbij de uitkomst van de publieksstemming meetelt voor één derde in het eindoordeel.De nominatie kan online plaatsvinden of per post. Voor nominatie en meer informatie ga naar www.cphk.nl/cultuurprijs

De prijsuitreiking van de Cultuurprijs Hollands Kroon zal naar verwachting tijdens een netwerkdag van het CPHK in juni plaatsvinden.

DEEL DIT BERICHT