Het Cultuurplatform Hollands Kroon (CPHK) vormt de ‘motorolie’ tussen de kunst- en cultuursector en Gemeente Hollands Kroon.

VOLG ONS

Scholen, muziekverenigingen en vakdocenten zijn zeer enthousiast over het ‘Muziek op school’ project dat sedert de start van het schooljaar 2022-23 draait. Er werden volop suggesties gedaan en wensen geuit voor de toekomst tijdens de evaluatiebijeenkomst van het project georganiseerd door het Cultuurplatform Hollands Kroon (CPHK).
De 26 jarige freelancer Yasmijn Gijzenij uit Westerland geeft enthousiast workshops dans aan 2e klassers van het Wiringherlant. De leerlingen krijgen in kleine groepjes 3-4 keer de mogelijkheid om dansjes te leren die ook veel op Tik Tok te zien zijn.

ONDERWIJS

25 november 2022
“Oh wat is dit leuk” riep een leerlinge uit groep 5 van één van de basisscholen in Den Oever enthousiast toen ze trompet speelde bij de start van het project ‘Muziek in de Klas”. Leerlingen van basisscholen t Span en de Branding in Den Oever krijgen gedurende vier weken muziekles van vakdocenten. Ook het harmonieorkest Apollo uitDen Oever draagt haar steentje bij aan het project.
Scholen, muziekverenigingen en vakdocenten zijn zeer enthousiast over het ‘Muziek op school’ project dat sedert de start van het schooljaar 2022-23 draait. Er werden volop suggesties gedaan en wensen geuit voor de toekomst tijdens de evaluatiebijeenkomst van het project georganiseerd door het Cultuurplatform Hollands Kroon (CPHK).
De 26 jarige freelancer Yasmijn Gijzenij uit Westerland geeft enthousiast workshops dans aan 2e klassers van het Wiringherlant. De leerlingen krijgen in kleine groepjes 3-4 keer de mogelijkheid om dansjes te leren die ook veel op Tik Tok te zien zijn.

ONDERWIJS

25 november 2022
“Oh wat is dit leuk” riep een leerlinge uit groep 5 van één van de basisscholen in Den Oever enthousiast toen ze trompet speelde bij de start van het project ‘Muziek in de Klas”. Leerlingen van basisscholen t Span en de Branding in Den Oever krijgen gedurende vier weken muziekles van vakdocenten. Ook het harmonieorkest Apollo uitDen Oever draagt haar steentje bij aan het project.

ONDERWIJS

22 november 2022
Inmiddels is al op zes scholen het project ‘Muziek in de Klas’ uitgerold. In het project krijgen leerlingen van groep 5 op de basisschool vier weken muziekonderwijs.

ONDERWIJS

7 oktober 2022
De leerlingen uit groep 5 van de Zandhorst en de Sint Jan in Breezand zijn begonnen met hun muzieklesproject samen met Breez’ Harmony.

ONDERWIJS

7 oktober 2022
De nieuwe muziekinstrumenten voor de start van het project Muziek op School zijn onderweg.

ONDERWIJS

7 oktober 2022
Op alle basisscholen zal er voor groep 5 in het schooljaar een kennismaking met muziek georganiseerd worden.

ONDERWIJS

7 oktober 2022
Medio april vindt een bijeenkomst plaats met muziekverenigingen en scholen over concrete invulling project.

ONDERWIJS

7 oktober 2022
Jaarlijks op iedere school een 4-wekelijks muziekproject op een vast moment in het jaarrooster van groep 5.

ONDERWIJS

7 oktober 2022
Bijna twintig scholen en muziekverenigingen uit HK zijn positief over het voorstel om jaarlijks de kinderen uit groep 5 gedurende vier weken ‘muziekles’ te geven.
Ondanks dat de netwerkmiddag binnen alle covid-19 maatregelen kon plaatsvinden werd het beter geacht om zo min mogelijk bijeenkomsten te organiseren.

ONDERWIJS

7 oktober 2022
De werkgroep Muziek&Scholen van het Cultuurplatform heeft gisteren in haar vergadering de laatste akties uitgezet voor de netwerkmiddag.

ONDERWIJS

7 oktober 2022
Uiterlijk zullen 1 september de uitnodigingen voor deelname de deur uitgaan en zal het programma bekend gemaakt worden via diverse media.

ONDERWIJS

7 oktober 2022
Deze inventarisatie zal eerdaags teruggekoppeld worden naar de betrokken orkesten.