Het Cultuurplatform Hollands Kroon (CPHK) vormt de ‘motorolie’ tussen de kunst- en cultuursector en Gemeente Hollands Kroon.

VOLG ONS

NIEUWS

24 september 2020

Open Cultuur Podium gaat weer van start

De vakantiespullen zijn opgeborgen. De cultuursector ontwaakt langzaam.  En het Cultuurplatform Hollands Kroon is voorbereidingen aan het treffen voor het 6e on-line live Open Cultuur Podium.

De formule is simpel.  Elke inwoner van Hollands Kroon krijgt de gelegenheid om een video in te zenden (lengte ongeveer 3 minuten) van een culturele aktiviteit waar hij/zij bij betrokken is. Doe mee als individu, als duo, als groep, school(klas), koor enzovoort.

Denk bijvoorbeeld aan het zingen van een lied, het spelen van muziek, het voordragen van een gedicht, een dansoptreden, een (school)musical impressie, het voorlezen van een kort verhaal, of vertel iets over een schilderij dat je gemaakt hebt enzovoort. Denk breed.

Als de video nog opgenomen moet worden dan wordt aanbevolen om in landscape formaat te filmen en vanaf een statief. De video(s) moeten uiterlijk 11 oktober bij voorkeur met WeTransfer opgestuurd worden naar openpodiumhk@gmail.com . Vermeld voor- en achternaam contactpersoon, woonplaats en telefoonnummer en vertel in het kort iets over de bijdrage.

Naar verwachting zal de uitzending van het 6e Open Cultuur Podium plaatsvinden op zondag 25 oktober vanaf 17.00 uur via facebook van het CPHK.

Voor vragen mail naar openpodiumhk@gmail.com

DEEL DIT BERICHT