Het Cultuurplatform Hollands Kroon (CPHK) vormt de ‘motorolie’ tussen de kunst- en cultuursector en Gemeente Hollands Kroon.

VOLG ONS

DEELNEMER

Slootdorp

Toneelvereniging Lely

Toneelvereniging Lely is de oudste (en enige) toneel vereniging in de Wieringermeer, in Slootdorp opgericht. Is jaarlijks actief en speelt diverse genres. De laatste jaren vallen de kluchten en blijspelen erg in de smaak. De verenging bestaat uit acteurs, souffleuse, decorbouwers en technici. Repetitie avonden en uitvoeringen vinden plaats in Slootdorp

Contactgegevens

Naam:

T. Boutkan

E-mail:

t.v.lely@kpnmail.nl

Telefoonnummer:

0638909293

Website:

www.toneelvereniginglely.nl

DEEL DIT BERICHT