Het Cultuurplatform Hollands Kroon (CPHK) vormt de ‘motorolie’ tussen de kunst- en cultuursector en Gemeente Hollands Kroon.

VOLG ONS

NIEUWS

11 mei 2020

Route naar gemeentelijke monumentenlijst bekend

Recent heeft Theo Meskers, wethouder voor Cultuur in Hollands Kroon de gemeenteraad een update gegeven over de totstandkoming van de gemeentelijke monumentenlijst.

Op basis van adviezen van de gemeentelijke monumenten-commissie en input van de historische verenigingen is men tot een eerste selectie gekomen.
Deze lijst zal na overleg met alle belanghebbende partijen en inwoners leiden tot een definitieve gemeentelijke monumentenlijst. Dat overlegproces duurt tot eind 2020.

Voor onderhoud, lidmaatschap Monumentenwacht NH, bouwkundige inspecties, kwijtschelding leges schat men een bedrag van ongeveer € 2.500 per monument nodig te hebben.

Ook het Cultuurplatform Hollands Kroon zal geconsulteerd worden over de monumentenlijst.

DEEL DIT BERICHT