Route naar gemeentelijke monumentenlijst bekend

Deel dit bericht

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Recent heeft Theo Meskers, wethouder voor Cultuur in Hollands Kroon de gemeenteraad een update gegeven over de totstandkoming van de gemeentelijke monumentenlijst.

Op basis van adviezen van de gemeentelijke monumenten-commissie en input van de historische verenigingen is men tot een eerste selectie gekomen.
Deze lijst zal na overleg met alle belanghebbende partijen en inwoners leiden tot een definitieve gemeentelijke monumentenlijst. Dat overlegproces duurt tot eind 2020.

Voor onderhoud, lidmaatschap Monumentenwacht NH, bouwkundige inspecties, kwijtschelding leges schat men een bedrag van ongeveer € 2.500 per monument nodig te hebben.

Ook het Cultuurplatform Hollands Kroon zal geconsulteerd worden over de monumentenlijst.

meer om te ontdekken

Open Cultuur Podium uitzendingen gaan door

Het Cultuurplatform Hollands Kroon (CPHK) heeft besloten om de live Open Cultuur Podium uitzendingen te continueren. Elke 4-6 weken zal er een uitzending plaatsvinden op

Scroll naar top