Het Cultuurplatform Hollands Kroon (CPHK) vormt de ‘motorolie’ tussen de kunst- en cultuursector en Gemeente Hollands Kroon.

VOLG ONS

subsidies

subsidies

Het Cultuurplatform Hollands Kroon (CPHK) vindt het belangrijk dat verenigingen, stichtingen en instellingen op de hoogte gehouden worden van informatie omtrent subsidies en andersoortige ondersteuning.

Op deze pagina vindt u verwijzingen naar de websites van relevante fondsen en subsidieverstrekkers voor de culturele sector. Het CPHK streeft ernaar deze pagina zo actueel mogelijk te houden en belangrijke regelingen of initiatieven uit te lichten. De komende jaren wil het platform inzichtelijk maken wat er nodig is aan ondersteuning voor de culturele sector in Hollands Kroon als het gaat om het indienen van aanvragen en het schrijven van projectplannen.
Deze pagina is daar een eerste stap in. Heeft u vragen of een tip voor fonds of subsidieverstrekker die er niet tussen staat, mail ons gerust. 

fonds voor podiumkunsten

VSBfonds gelooft dat de werking van kunst en cultuur op het individu, collectieve effecten in de samenleving tot stand brengt. Het helpt ons om emoties te uiten, maar ook inspiratie en troost te ervaren. Het biedt mensen de mogelijkheid zichzelf creatief uit te drukken, wat zorgt voor zingeving en verbinding met anderen. Door kunst en cultuur te ervaren, leren mensen beter reflecteren op zichzelf en anderen, en worden ze in staat gesteld anders te denken. Dit zorgt vaak voor een bredere kijk op de wereld en de maatschappij waarin we leven. Het leert ons met meer empathie voor anderen samen te leven. Als cultuurfonds vinden we het belangrijk projecten financieel te ondersteunen die deze effecten tot stand brengen.
Klik hier voor meer informatie over VSBfonds.

fonds voor cultuurparticipatie

Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert het meedoen aan cultuur en geeft subsidie aan culturele initiatieven in het hele land. Op school en in de vrije tijd. Dwars door alle disciplines heen. Klik hier voor meer informatie over fonds voor Cultuurparticipatie.

prins bernhard cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt cultuur, natuur en wetenschap in Nederland. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen stimuleren we bijzondere initiatieven en talent. Jaarlijks worden er meer dan 3.500 projecten ondersteund. Voor meer informatie over het Prins Bernhard Cultuurfonds klik hier.

holland kroonse uitdaging

Holland Kroonse Uitdaging is de spin in het web die stichtingen en verenigingen, liefst met gesloten beurs, verbindt aan het lokale bedrijfsleven en organisaties. Stichtingen en verenigingen hebben vaak mooie ideeën, maar de uitvoering kan door geld, tijd of gemis aan goede apparatuur of kennis nog wel eens achterblijven.

De Hollands Kroonse Uitdaging heeft van de Gemeente Hollands Kroon de opdracht gekregen om de aanvragen voor incidentele subsidies te beoordelen en al dan niet toe te kennen. Als het met gesloten beurs niet lukt om hulp te bieden, dan is het wellicht mogelijk middels een eenmalige incidentele subsidie. Een mengvorm kan natuurlijk ook.

Een aanvraag voor incidentele subsidie moet voldoen aan de volgende, door de Gemeente Hollands Kroon bepaalde, criteria.

  • Meer bewegen op scholen (i.s.m. verenigingen)
  • Talentontwikkeling op scholen
  • Cultuurhistorisch besef
  • Terugdringing van misbruik van genotsmiddelen
  • Vermindering van eenzaamheid
  • Buiten bewegen, spelen en ontmoeten
  • Voorkomen van overlast door jongeren
  • Stimulering van zelfredzaamheid
  • Voor meer informatie klik hier.

Cultuur+Ondernemen is hét kenniscentrum voor ondernemerschap in de cultuursector. We ondersteunen culturele organisaties, zelfstandig werkende kunstenaars en creatieven die meer rendement willen halen uit hun activiteiten. Daartoe werken we onder meer samen met overheden en fondsen, om het effect van hun cultuurbeleid en –investeringen te vergroten. Met onze programma’s en activiteiten versterken we de cultuursector en maken haar onafhankelijker, zodat de sector kan floreren en de samenleving optimaal kan profiteren van de werking van cultuur. Voor meer informatie klik hier

Hoe werkt Norma fonds? NORMA verdeelt ook subsidies onder performers via het NORMA fonds. Deze subsidies zijn bedoeld voor projecten of activiteiten die de culturele, maatschappelijke en professionele belangen van performers bevorderen. Voor meer informatie klik hier