Het Cultuurplatform Hollands Kroon (CPHK) vormt de ‘motorolie’ tussen de kunst- en cultuursector en Gemeente Hollands Kroon.

VOLG ONS

CPHK

Nominatie voor Cultuurprijs Hollands Kroon 2023 is open

Tot 15 maart kan elke inwoner van Hollands Kroon een vereniging, stichting of een persoon die zich duidelijk onderscheiden heeft op het gebied van muziek, cultureel erfgoed, toneel, dans, beeldende kunst of literatuur voordragen voor de Cultuurprijs Hollands Kroon 2023. De nominatie kan online via de website van het Cultuurplatform Hollands Kroon (CPHK).

Succesvolle bijeenkomst ’Subsidies en crowdfunding’

Ruim tachtig deelnemers waren aanwezig in de Cultuurschuur op de themabijeenkomst over subsidies en crowdfunding.

Nynke Coenraads ging in haar lezing in op het hoe, wat en waar subsidie. Zij heeft ruime ervaring in het aanvragen van subsidies. Na een pauze kreeg Jeltje Hillen van het online crowdfunding platform ‘Voor de Kunst’ het woord om het gehoor bij te praten over deze huidige vorm van projectfinanciering.

Cultuurplatform in De Kas

Het Cultuurplatform Hollands Kroon (CPHK) vergaderde in De Kas, de culturele plek van Dina in Hippolytushoef. Twee nieuwe leden van CPHK José Vosbergen en Eda Andreae waren voor het eerst aanwezig.

Goed voornemen

2023 een nieuw jaar. Tijd om invulling te geven aan je eerste goede voornemen. Geef je op voor deelname aan de thema bijeenkomst over subsisdies en crowdfunding op 28 januari in de Cultuurschuur in Wieringerwerf. Het Cultuurplatform Hollands Kroon (CPHK) heeft een aantrekkelijk programma gemaakt voor iedereen die actief is in de cultuursector.

Zorg dat je erbij bent!

“Het programma is klaar voor de themamiddag ‘Subsidies en crowdfunding’. Vier ervaren sprekers op dit gebied hebben hun medewerking toegezegd. De wethouder voor cultuur gaat de middag openen” zegt een glunderende Tine van Wel. Zij nam binnen het Cultuurplatform Hollands Kroon (CPHK) het initiatief tot deze themadag en krijgt daarbij hulp van anderen vanuit het CPHK.

CPHK bijeen in dorpshuis Prins Maurits

De organisatie van de themabijeenkomst eind januari 2023 over subsidies en crowdfunding ligt goed op schema. Recent hebben zich extra sprekers aangemeld. Begin januari zal het definitieve programma bekend zijn. Wethouder Robert Leever zal de themamiddag openen.

Inspirerend overleg Robert Leever en CPHK

Robert Leever (Wethouder voor Cultuur Hollands Kroon), Joop Luten (voorzitter Cultuurplatform Hollands Kroon (CPHK)) en Ton van der Winden (co-voorzitter CPHK) hebben een inspirerend eerste overleg gehad. Er werd gesproken over de bereikte resultaten van het CPHK, het vergroten van de zichtbaarheid en herkenbaarheid van het CPHK bij het culturele veld.