Het Cultuurplatform Hollands Kroon (CPHK) vormt de ‘motorolie’ tussen de kunst- en cultuursector en Gemeente Hollands Kroon.

VOLG ONS

NIEUWS

15 december 2020

Tegemoetkoming vaste lasten dorps- en buurthuizen

Tot en met 29 januari 2021, kunnen dorps- en buurthuizen een aanvraag doen voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), kwartaal vier. Om in aanmerking te kunnen komen voor de TVL Q4 2020 (oktober tot en met december 2020) moeten dorps- en buurthuizen aan een aantal voorwaarden voldoen. Een van die voorwaarden is dat je moet kunnen aantonen dat er omzetverlies is geleden. De Rijks Dienst voor Ondernemend Nederland zal inzage willen hebben in de omzetcijfers van 1 oktober tot en met 31 december 2020 en deze zullen vergeleken worden met de omzetcijfers over dezelfde periode in 2019. Voor meer informatie ga naar https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl

DEEL DIT BERICHT