Het Cultuurplatform Hollands Kroon (CPHK) vormt de ‘motorolie’ tussen de kunst- en cultuursector en Gemeente Hollands Kroon.

VOLG ONS

CULTUURPRIJS

REGELEMENTEN

Veel gestelde vragen

Hoe verloopt de nominatie voor de Cultuur Stimuleringsprijs Hollands Kroon?
Tot 1 mei kan elke inwoner van Hollands Kroon een vereniging, stichting of een persoon die zich onderscheiden heeft op het gebied van cultuur in de breedste zin van het woord voordragen voor de prijs.

De selectie criteria zijn:

Er moet sprake zijn van een prestatie op het gebied van cultuur die van uitzonderlijke meerwaarde is voor de gemeente en waarbij er een verbinding is met de gemeente Hollands Kroon.
Voor de Stimuleringsprijs komen personen/instellingen in aanmerking die korter dan vijf jaar bestaan en een bijzonder belofte voor de cultuur in Hollands Kroon inhouden. 
Een motivering maakt onderdeel uit van de nominatie, waarin wordt uitgelegd waarom hij of zij vindt dat genomineerde een prijs verdient.
De genomineerde mag niet beroepsmatig met de nominatie bezig zijn.

Hoe verloopt de selectie van de genomineerden voor de Cultuur Stimuleringsprijs Hollands Kroon 2022?
Het bestuur van het CPHK maakt vervolgens een shortlist van maximaal vijf genomineerden inclusief onderbouwing. De vijf genomineerden worden openbaar gemaakt op de website van het CPHK.

Hoe vindt de verkiezing van de winnaar van Cultuur Stimuleringsprijs Hollands Kroon plaats vanuit de genomineerden?
Elke inwoner mag  één stem uitbrengen op één van de genomineerden via de website van het CPHK of per post. De uitkomst van deze stemming van het publiek telt voor één stem mee in het eindoordeel. Daarna buigt een jury zich over de vijf genomineerden en kiest een winnaar.

Waar vind ik het Reglement Cultuur Stimuleringsprijs Hollands Kroon?
Er is een reglement Cultuur- en Stimuleringsprijs Hollands Kroon ontworpen, waarin alle details rondom de prijzen is weergegeven. Het reglement kunt u lezen door te klikken op deze link.

Wat is het tijdspad?
Het proces loopt van januari t/m juni, waarbij de maand april dient voor de aanmelding van nominaties. Voor 7 mei komt het CPHK tot een shortlist, waarbij de jury aan de gang kan en het publiek de voorkeur kan gaan aangeven.  Op 10 april stopt de publieksmogelijkheid om keuze aan te geven. De jury komt voor 31 mei tot het besluit. In juni wordt de prijs feestelijk uitgereikt.

DEEL DIT BERICHT