Het Cultuurplatform Hollands Kroon (CPHK) vormt de ‘motorolie’ tussen de kunst- en cultuursector en Gemeente Hollands Kroon.

VOLG ONS

NIEUWS

11 maart 2021

Vraag subsidie aan voor welzijn, sport en cultuur 2022

Het is weer mogelijk om budget- en activiteitensubsidie 2022 aan te vragen. De aanvraag 2022 moet vóór 1 mei 2021 bij ons binnen zijn.Een activiteitensubsidie is een subsidie voor activiteiten van uw organisatie waarbij geen verband bestaat tussen de kosten die de organisatie maakt en de subsidie die u ontvangt. Een budgetsubsidie is een subsidie waarbij de organisatie een bedrag krijgt toegewezen om een van tevoren overeengekomen werkprogramma of activiteitenpakket uit te voeren. Voor meer informatie klik op link

DEEL DIT BERICHT