Het Cultuurplatform Hollands Kroon (CPHK) vormt de ‘motorolie’ tussen de kunst- en cultuursector en Gemeente Hollands Kroon.

VOLG ONS

NIEUWS

15 april 2020

Vragen aan cultuur sector

Inmiddels wordt steeds duidelijker dat de coronacrisis op vele fronten slachtoffers maakt en dat de culturele instellingen het zwaar te verduren hebben. Noord-Holland, met haar rijke culturele infrastructuur wordt hier extra zwaar door getroffen. Het Provinciaal Bestuur heeft inmiddels van verschillende gemeenten gehoord dat instellingen omvallen of dat de dreiging daartoe groot is. Gedeputeerde Zita Pels wil daarom graag weten wat de schade is en welk soort culturele organisaties nu echt in de problemen komen.

Daarom worden culturele instellingen gevraagd om op korte termijn een paar vragen te beantwoorden en door te geven aan de gemeente Hollands Kroon. De gemeente gaat alle ingezonden antwoorden bundelen en rapporteren aan het college van Gedeputeerde Staten. Zo kan onderzocht worden of verdere acties specifiek voor de culturele infra mogelijk zijn.

Stuur uw antwoorden op de volgende vier vragen in naar Eric Groot Antink van de gemeente Hollands Kroon (ericgrootantink@hollandskroon.nl).

  1. Wat is de naam van de organisatie en tot welk soort behoort de organisatie (theater, museum, poppodium, centrum voor kunsten, erfgoed, filmhuis etc)
  2. Wordt uw organisatie door de gemeente gesubsidieerd (structureel, incidenteel, niet)
  3. Ontstaat bij uw organisatie een liquiditeitsprobleem per 1 juni (ja, gedeeltelijk, nee)
  4. Ontstaat bij uw organisatie een liquiditeitsprobleem per 1 september (ja, gedeeltelijk, nee)

DEEL DIT BERICHT