Het Cultuurplatform Hollands Kroon (CPHK) vormt de ‘motorolie’ tussen de kunst- en cultuursector en Gemeente Hollands Kroon.

VOLG ONS

NIEUWS

3 maart 2021

Wethouder Theo Meskers bezoekt CPHK bestuur

In een online vergadering besprak het bestuur van het Cultuurplatform Hollands Kroon (CPHK) met de wethouder voor Cultuur Theo Meskers de uitkomst van een SWOT (sterkte-zwakte-kansen en bedreigingen) analyse. Deze analyse heeft het CPHK recent heeft uitgevoerd.Het CPHK heeft in haar 1,5 jarig bestaan veel positieve resultaten bereikt. Verbetering is gewenst in het kontakt met de raad en met instellingen, organisaties in het amateur cultuurveld. Het CPHK zal uitgenodigd worden voor een beeldvormende vergadering van de gemeenteraad van Hollands Kroon. In die vergadering zal het CPHK haar resultaten uit de doeken doen en een toelichting geven op de nota bibliotheekvoorziening en cultuurbeleid opgesteld door het CPHK.

DEEL DIT BERICHT