Aanvullende richtlijnen op protocol Cultuureducatie en – Participatie

De branchespecifieke aanvullingen die een brede werkgroep heeft gerealiseerd, zijn te raadplegen door te klikken op onderstaande link. https://www.cultuurconnectie.nl/actueel/nieuws/covid-19-pandemie/branchespecifiek/protocol?fbclid=IwAR2a4pTFxmmeS6BtPX2t3RMWeT8KRwRbr7YMSOfVqN6_Uo6mnSo4YX06ZPA