stimuleringsprijs

Wat houdt de Stimuleringsprijs Hollands Kroon in?

Het Cultuurplatform Hollands Kroon (CPHK) geeft het gemeentebestuur van Hollands Kroon cultuuradviezen. Een daarvan is het idee om een cultuurprijs en een stimuleringsprijs in te stellen voor een vereniging, stichting of een persoon die zich onderscheiden heeft op het gebied van muziek, cultureel erfgoed, toneel, dans, beeldende kunst, literatuur enz.

Het gemeentebestuur heeft dit idee enthousiast overgenomen. De cultuurprijs is € 5.000,- en is in 2021 uitgereikt aan Bloemencorso Winkel. Deze prijs wordt eenmaal per twee jaar uitgeloofd. 

Het jaar nu in 2022 dat er geen cultuurprijs is, wordt er een Stimuleringsprijs uitgereikt voor aanstormend talent. Deze prijs behelst € 2.500,-. Ook zal de winnaar een kunstwerk ontvangen.

De prijsuitreiking van de Stimuleringsprijs Hollands Kroon zal tijdens een netwerkdag van de CPHK plaatsvinden. En tot slot,  er komt een eregalerij van prijswinnaars op de CPHK-website. De jury die de uiteindelijke keuze maakt aan het eind van het hele selectieproces is inmiddels samengesteld.

onze jury voor stimuleringsprijs 2022 hollands kroon

veel gestelde vragen

Vanaf 1 februari tot 1 maart kan elke inwoner van Hollands Kroon een vereniging, stichting of een persoon die zich onderscheiden heeft op het gebied van cultuur in de breedste zin van het woord voordragen voor de prijs.

De selectie criteria zijn:

  • Er moet sprake zijn van een prestatie op het gebied van cultuur die van uitzonderlijke meerwaarde is voor de gemeente en waarbij er een verbinding is met de gemeente Hollands Kroon.
  • Voor de Stimuleringsprijs komen personen/instellingen in aanmerking die korter dan vijf jaar bestaan en een bijzonder belofte voor de cultuur in Hollands Kroon inhouden. 
  • Een motivering maakt onderdeel uit van de nominatie, waarin wordt uitgelegd waarom hij of zij vindt dat genomineerde een prijs verdient.
  • De genomineerde mag niet beroepsmatig met de nominatie bezig zijn.

Het bestuur van het CPHK maakt vervolgens een shortlist van maximaal vijf genomineerden inclusief onderbouwing. De vijf genomineerden worden openbaar gemaakt op de website van het CPHK.

Elke inwoner mag  één stem uitbrengen op één van de genomineerden via de website van het CPHK of per post. De uitkomst van deze stemming van het publiek telt voor één stem mee in het eindoordeel. Daarna buigt een jury zich over de vijf genomineerden en kiest een winnaar.

Er is een reglement Cultuur- en Stimuleringsprijs Hollands Kroon ontworpen, waarin alle details rondom de prijzen is weergegeven. Het reglement kunt u lezen door te klikken op deze link.

Het proces loopt van januari t/m juni, waarbij de maand februari dient voor de aanmelding van nominaties. Voor 31 maart komt het CPHK tot een shortlist, waarbij de jury aan de gang kan en het publiek de voorkeur kan gaan aangeven.  Op 10 april stopt de publieksmogelijkheid om keuze aan te geven. De jury komt voor 31 mei tot het besluit. In juni wordt de prijs tijdens de CPHK-netwerkdag feestelijk uitgereikt.

Ik ben geboren in de Zijpe (nu onderdeel van de gemeente Schagen). Met een HBO opleiding Personeel en Organisatie heb ik betaald werk verricht onder andere als personeelsadviseur en later als leidinggevende in de zorgsector en welzijnswereld. Als vrijwilligster was ik 10 jaar bestuurslid van de stichting Kinderopvang.

Na mijn werkzame leven ben ik mij gaan toeleggen op mijn hobby, namelijk zingen. Dat is ook de reden dat ik me steeds verder ben gaan verdiepen in de culturele sector. Ik ben nu eveneens voorzitter van de Kunst- en CultuurAdviesRaad van de gemeente Schagen: een uitdagende taak om de culturele sector in deze gemeente te ondersteunen, het gevraagd en ongevraagd adviseren aan de gemeente en helpen deze sector te versterken.

Het verzoek aan mij om zitting te nemen in de commissie die de juryprijs gaat toewijzen nam ik onmiddellijk aan. Ik vind het belangrijk dat deze sector zich op deze manier kan en mag ontwikkelen. Het stimuleren en waarderen van de culturele sector wordt hiermee zichtbaar gemaakt.

Ik ben opgegroeid en nog steeds woonachtig in Breezand. En eigenlijk altijd verbonden geweest met kunst en cultuur. Het begon al in mijn jeugd,waar in het gezin heel veel muziek werd gemaakt. Ik besloot om muziek te gaan studeren en heb op het Conservatorium Schoolmuziek en trombone gestudeerd. Na mijn studie ben ik altijd werkzaam geweest in het voortgezet onderwijs als muziekdocent, en de afgelopen veertien jaar in het management van Scholen aan Zee op het Junior College in Julianadorp. Ook zingen en dirigeren is voor mij een passie en is iets waar ik nog dagelijks mee bezig ben.

Mijn trombone bespeel ik in een bigband en op dit moment, nu ik met prepensioen ben gegaan, leer ik de cello bespelen en heb ik opnieuw muziekles genomen!

Culturele ontwikkeling heb ik altijd ontzettend belangrijk gevonden, voor mijn leerlingen op school, de koorleden van mijn koor, maar ook voor de toehoorders van de muzikale optredens. Het belang om hiermee in aanraking te komen is gewoon groot.  Kunst en cultuur inspireert, stimuleert, motiveert en geeft de mens onvergetelijke ervaringen. Iemand die kennisneemt van kunst en cultuur, doet mee aan de samenleving en ontwikkelt begrip voor andere normen, waarden en culturen.

En…. je kunt niet jong genoeg beginnen……Inmiddels zijn wij opa en oma geworden en zal ik tijdens mijn oppasdag van onze kleindochter het “muziek op schoot” moment zeker niet overslaan.

Woont ongeveer 10 jaar in het o zo mooie Kolhorn en is daar betrokken bij dorpshuis, Laurenskerk en recent de historische vereniging. Hiervoor heeft Willem op minstens 20 andere adressen in Noord-Holland gewoond als laatste aan de oude veenrivier De Stierop. Hij is in 1947 te Enkhuizen geboren aan de Noorderhavendijk en in dit adres schuilt wellicht de verklaring voor zijn loopbaan in de weg- en waterbouw. Van Zuiderzeewerken tot Rijkswaterstaat en vervolgens als voorlichter bij drie verschillende waterschappen. Hiervoor was omscholing via een studie communicatie noodzakelijk. Sinds 1980 is hij tevens betrokken bij de geschiedenis van de waterschappen via de Vriendenkring van de Hondsbossche en later mede verantwoordelijk voor de kunstcollectie, cultuur-historie en het watererfgoed. Water en dijken hebben zijn grote belangstelling. Als het hard gaat waaien, doet hij tussen twee haakjes geen oog dicht in de wetenschap dat ons gewest eigenlijk de vissen toebehoort en droomt hij onrustig van zeemeerminnen.

Muziek en kunst zijn me met de paplepel ingegoten. Als klein kind namen mijn ouders me al mee naar musea, concerten en toneelvoorstellingen. Niet alleen in Wenen, waar mijn wieg stond, maar ook in andere steden. Ik was al jong vastbesloten om naar de kunstacademie te gaan en werd toegelaten tot de Gerrit Rietveld Academie. In vijf fantastische, inspirerende jaren – niet in de laatste plaats omdat ik er mijn echtgenoot leerde kennen – werd ik opgeleid tot ontwerper en illustrator. Na afronding van de studies begonnen we ons bedrijf in kunst en vormgeving. Het is een groot geluk dat we leven en werk al zo lang met elkaar mogen delen.

De waarde van kunst en cultuur wordt enorm onderschat en dat vind ik jammer. Ongemerkt heeft het grote invloed op onze belevingswereld en op ons welzijn. In onze dunbevolkte, uitgestrekte gemeente is het wat dat betreft best ‘dun gezaaid’. Daarom vind ik het belangrijk dat culturele activiteiten in Hollands Kroon gestimuleerd worden. Ik zet graag mijn vakkennis in en vind het een eer om deel uit te mogen maken van de jury.

 

 
Vacature 
Scroll naar top