Het Cultuurplatform Hollands Kroon (CPHK) vormt de ‘motorolie’ tussen de kunst- en cultuursector en Gemeente Hollands Kroon.

VOLG ONS

NIEUWS

17 november 2022

CPHK vergadering in Kunsthuis

Op de vergadering van het Cultuurplatform Hollands Kroon (CPHK) in het ‘Kunsthuis Steengoed’ in Anna Paulowna werd het Jaarplan 2022-2023 van CPHK goedgekeurd. Focus zal liggen op nog meer zichtbaarheid van het CPHK en wat zij kan betekenen voor de organisaties in het culturele veld. Stappen zullen gezet worden op het gebied van een cultuurbeleidsplan en de bibliotheek. In dat kader is het aanstaande overleg op 2 december met de nieuwe wethouder van Cultuur van Hollands Kroon van belang. De voorbereiding van de netwerkdag over subsidies en crowdfunding vordert. Binnenkort verschijnt hierover een actueel bericht. Naast de bestaande nieuwsbrief zal er frequent een activiteiten nieuwsbrief gaan verschijnen. De nieuwe website voldoet prima. Enkele kleine aanpassingen zullen nog doorgevoerd gaan worden.

DEEL DIT BERICHT