Het Cultuurplatform Hollands Kroon (CPHK) vormt de ‘motorolie’ tussen de kunst- en cultuursector en Gemeente Hollands Kroon.

VOLG ONS

NIEUWS

24 oktober 2020

Doe mee aan Nationaal Verenigings Onderzoek (NVO)

Er is een nieuw initiatief dat tot doel heeft verenigingen te helpen. Door het gezamenlijk delen van kennis, inzichten en ideeën kunnen we elkaar helpen aan nuttige kennis over en voor verenigingen.
Als eerste stap wordt er gevraagd deel te nemen aan het onderzoek van het NVO. Het NVO wil alle soorten verenigingen in Nederland in kaart brengen. De resultaten kunnen van nut zijn bij:

Hoe kan men de binding met de leden versterken?
Hoe gaan anderen om met ledengroei of -daling?
Hoe gemakkelijk of moeilijk vinden andere verenigingen bestuursleden?

MEEDOEN KAN VIA: http://www.nvo38.onderzoek.nl

DEEL DIT BERICHT