Het Cultuurplatform Hollands Kroon (CPHK) vormt de ‘motorolie’ tussen de kunst- en cultuursector en Gemeente Hollands Kroon.

VOLG ONS

NIEUWS

2 december 2022

Inspirerend overleg Robert Leever en CPHK

Robert Leever (Wethouder voor Cultuur Hollands Kroon), Joop Luten (voorzitter Cultuurplatform Hollands Kroon (CPHK)) en Ton van der Winden (co-voorzitter CPHK) hebben een inspirerend eerste overleg gehad. Er werd gesproken over de bereikte resultaten van het CPHK, het vergroten van de zichtbaarheid en herkenbaarheid van het CPHK bij het culturele veld.

Leever wil graag samen met het CPHK cultuur nog beter op de kaart zetten. Hij wil dat alle kinderen, los van het inkomen van ouders, structureel in aanraking komen met kunst en cultuur. Voor scholen is daarbij naar zijn mening een belangrijke rol weggelegd. In dat verband noemde het CPHK het succesvolle Muziek in de Klas project.

Afgesproken werd dat het CPHK de nota’s over bibliotheek voorzieningen en cultuurbeleid zal herijken op basis van voortschrijdend inzicht. Het CPHK uitte verder de wens om naast de bestaande ambtelijke ondersteuning ook in de gemeentelijke organisatie terug te kunnen vallen op een cultuur expert om gewenst beleid te ontwikkelen. De wethouder stond hier positief tegen over.

DEEL DIT BERICHT