Het Cultuurplatform Hollands Kroon (CPHK) vormt de ‘motorolie’ tussen de kunst- en cultuursector en Gemeente Hollands Kroon.

VOLG ONS

Onderwijs & Muziek

‘Muziek op school’ project een succes

Scholen, muziekverenigingen en vakdocenten zijn zeer enthousiast over het ‘Muziek op school’ project dat sedert de start van het schooljaar 2022-23 draait. Er werden volop suggesties gedaan en wensen geuit voor de toekomst tijdens de evaluatiebijeenkomst van het project georganiseerd door het Cultuurplatform Hollands Kroon (CPHK).

Tik Tok dans workshop leerlingen Wiringherlant

De 26 jarige freelancer Yasmijn Gijzenij uit Westerland geeft enthousiast workshops dans aan 2e klassers van het Wiringherlant. De leerlingen krijgen in kleine groepjes 3-4 keer de mogelijkheid om dansjes te leren die ook veel op Tik Tok te zien zijn.

Oh wat is dit leuk!

“Oh wat is dit leuk” riep een leerlinge uit groep 5 van één van de basisscholen in Den Oever enthousiast toen ze trompet speelde bij de start van het project ‘Muziek in de Klas”.
Leerlingen van basisscholen t Span en de Branding in Den Oever krijgen gedurende vier weken muziekles van vakdocenten. Ook het harmonieorkest Apollo uitDen Oever draagt haar steentje bij aan het project.

Muziek in de Klas loopt op rolletjes

Inmiddels is al op zes scholen het project ‘Muziek in de Klas’ uitgerold. In het project krijgen leerlingen van groep 5 op de basisschool vier weken muziekonderwijs.

Kick-off bijeenkomst

Op alle basisscholen zal er voor groep 5 in het schooljaar een kennismaking met muziek georganiseerd worden.

Van start

Medio april vindt een bijeenkomst plaats met muziekverenigingen en scholen over concrete invulling project.

4-wekelijks muziekproject 

Jaarlijks op iedere school een 4-wekelijks muziekproject op een vast moment in het jaarrooster van groep 5.

Unanieme steun 

Bijna twintig scholen en muziekverenigingen uit HK zijn positief over het voorstel om jaarlijks de kinderen uit groep 5 gedurende vier weken ‘muziekles’ te geven.